Priest – Свештеник

Parish priest Fr. Predrag Samardžić

Father Predrag Samadžić was born in Visoko, Central Bosnia to a large family which originates from Old Montenegro-Herzegovina.  They ate the bread of their own efforts, and have never had a relationship with the Communist Party.

Father Predrag Samadžić completed the theological high school at the monastery Krka and studied further in Paris, Jerusalem, and Belgrade.

For a deeper understanding of theology, Fr. Predrag Samadžić studied the relevant languages, paleography, archeology, and biblical Judaism which made him qualified to successfully protect the doctoral thesis in Biblical Sciences.

Father Predrag Samadžić has written several books and scientific articles, mainly focused on theological content. He translates theological texts from the following languages: Hebrew, Greek, French, and Russian.

During the last six to seven years, Fr. Predrag served as a deacon and a priest in the monastery of St. Sava in Libertyville in Milwaukee’s St.Sava cathedral and Chicago churches, he conducted parallel teaching of Biblistiku and relevant languages in the St. Sava School of Theology.

Working in the above-mentioned communities, Fr. Predrag, has gained field-specific liturgical and pastoral experience in the Living Church, the Church which is facing a multi-layered challenges.

Fr. Predrag brings this extensive experience with him to the parish of Saint George in Mount Pleasant.  Though there will be many challenges in the parish community, with mutual understanding, respect, and compliance with the parishioners, suitable approaches to maintain an open, dynamic, and accessible community will be achieved.

 

Парохијски Свештеник О. Предраг Самарџић

Отац Предраг Самаџић je pођен  у Високом, Средња Босна у великој породици Самарџића, старином из Старе Црне Горе-Херцеговине, где се јео хлеб сопствених напора и никадa нису имали везу са комунистичкom партијoм.

Отац Предраг Самаџић je завршио теолошку средњу школу у манастиру Крка и даље студије у Паризу, Јерусалиму и Београду.

Ради даљег и дубљег разумевања теологије, o. Предраг Самаџић je студирао релевантнe језикe, палеографија, библијски археологија и јудаизам sto га је оспособило и квалификовало да успешно заштити докторску тезу из Библијских наука..

Отац Предраг Самаџић je написао неколико књига и научних чланака, углавном теолошког садржаја. Он преводи претежно текстове теолошког садржаја са следећих језика: хебрејског, грчког, француског и руског.

Последњих шест – седам година отац Предраг је служио у својству ђакона и свештеника у Манастиру Светог Саве у Libertyville, у Milwaukee и Chicago, папалелно предавајући Библистику и релевантне језике у St. Sava School of Theology.

Служећи у поменутим заједницама, отац Предраг, је стекао “На Терену” одређено литургијско и пасторално искуство. Искуство у Живој Цркви, Цркви која се суочава са вишестуким и многослојевитим изазовима.

Нека од ових искуства, отац Предраг ће дефинитивно пренети на просторе парохије Светог Георгија у Mount Pleasant, док за њене специфичности и новине са којима се она суочава, требаће у “ходу” у заједници, међусобном разумевању, поштовању и сагласности са парохијанима, изнлазити прихладне приступе.  Ово опет, све у циљу изграђивања и одржавања једне живе, отворене и динамичне, свим социјалним слојевима приступачне заједнице, многобројне-Богом благословене породице.